15 mln zł rządowego dofinansowania do wycieczek szkolnych