2 mln zł dla pszczelarzy

 2 mln zł dla pszczelarzy

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przygotował prezent dla wielkopolskich pszczelarzy – podpisana została umowa dotycząca wsparcia. Wysokość dofinansowania to 2 mln zł.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego już po raz czwarty wspiera wielkopolskich pszczelarzy. W 2021 roku w ramach wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z zakresu działalności w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa Przyrodniczego, dofinansuje zakup pokarmów pszczelich niezbędnych do przetrwania pni pszczelich w okresach bezpożytkowych. Realizacja tego programu ma ogromne znaczenie dlapoprawy zdrowotności oraz produktywności rodzin pszczelich. Dofinansowanie w wysokości 2 mln zł pozwoli zapewnić należyte zabezpieczenie pokarmowe w ponad 130 tys. ulach znajdujących się na terenie naszego województwa.

Człowiek w dużym stopniu wywiera wpływ na populacje pszczół, przez swoją agresywną gospodarkę i zmniejsza ich populację. Samorząd Województwa Wielkopolskiego od kilku lat wspiera pszczelarstwo oraz pszczelarzy, którzy opiekują się pszczołami. Pszczoły odgrywają ważna rolę w zapylaniu wielu roślin dlatego dostrzegajmy ważną rolę pszczół w istnieniu ekosystemów oraz pracę dla rozwoju gospodarki i ludzkości. Społeczeństwo musi być świadome i dlatego starajmy się stwarzać jak najlepsze warunki egzystencji pszczół tworząc liczne łąki kwietne i ogrody im przyjazne.  mówi Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak

źródło: Samorząd Województwa Wielkopolskiego