Tydzień seniora w urzędach skarbowych

 Tydzień seniora w urzędach skarbowych

Od 15 do 19 marca w urzędach skarbowych Wielkopolski działać będą specjalne infolinie dla seniorów. Emeryci będą mogli uzyskać informacje związane z tegorocznym rozliczeniem PIT. Wszystkich emerytów, którzy mają pytania lub wątpliwości związane z tegorocznym PIT-em, zapraszamy do skorzystania ze specjalnych infolinii dla seniorów.

Już w najbliższym tygodniu wielkopolskie urzędy skarbowe uruchomią numery telefonów dedykowane wszystkim osobom starszym, które chcą uzyskać informację na temat rozliczenia swojego PIT.

Urząd Skarbowy w Koninie zaprasza do kontaktu pod numerami: 63 2456877 wewnętrzny: 184,126,137,103,101. Informacje o wszystkich uruchomionych numerach w Wielkopolsce znaleźć można na stronie internetowej www.wielkopolska.kas.gov.pl .

Zmiany w PIT emerytów i rencistów:

Przypomnijmy, że w tym roku wszyscy seniorzy, którym z rozliczenia podatku za 2020 r. wynika nadpłata, nie zostaną już – tak jak do tej pory – rozliczeni przez ZUS. Zamiast PIT-40A takie osoby otrzymają w tym roku PIT-11A. W takiej sytuacji można:  nic nie robić do 30 kwietnia – wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r. automatycznie wygenerowane w usłudze Twój e-PIT, albo  złożyć samodzielnie zeznanie roczne (jeśli chcemy skorzystać z ulg i odliczeń lub przekazać 1% podatku innej organizacji niż wskazana w ubiegłych latach). 1% podatku będzie w tym roku automatycznie przekazany wcześniej wybranej organizacji. Jeśli jednak senior chciałby zmienić swój ubiegłoroczny wybór:  w przypadku gdy otrzymał PIT-11A – będzie musiał wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego zeznanie PIT-37,  w przypadku gdy otrzymał w tym roku PIT-40A – podobnie jak w ubiegłych latach, może skorzystać z formularza PIT-OP lub złożyć deklarację PIT-37.

źródło: Krajowa Administracja Skarbowa