Jest szansa na rozbudowę parku miejskiego w Koninie

 Jest szansa na rozbudowę parku miejskiego w Koninie

Rozbudowa istniejącej w parku miejskim im. Fryderyka Chopina ścieżki o obiekty małej architektury służące podniesieniu poziomu wiedzy ekologicznej i kształtowaniu postaw proekologicznych (tablice, ławki oraz kosze na śmieci w tym kosz do segregacji odpadów), zakup zestawu eventowego i przeprowadzenie kampanii społecznej z zakresu edukacji ekologicznej na terenie parku oraz w ramach istniejącej infrastruktury przygotowanie i wyposażenie salki edukacyjnej. Te wszystkie działania w konińskim parku maja szansę na realizację.

To wszystko dzięki podpisanej właśnie umowie o dofinansowanie projektu pt. „Zielona edukacja na terenie Parku im. Fryderyka Chopina w Koninie”, którą podpisał w imieniu PGKiM Sp. z o.o. prezes zarządu Michał Zawadzki.

Całkowita wartość projektu wynosi 259 650,54 z czego Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała dofinansowanie na realizację w kwocie 179 433,29, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych Projektu.

źródło: PGKiM w Koninie