9,5 miliona deficytu w miejskiej kasie w 2024 roku

725 milionów złotych dochodu zakłada budżet Konina na 2024 rok. Zaplanowane wydatki to 734 miliony. Jego projekt został już złożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radni natomiast będą o nim dyskutować i głosować pod koniec grudnia. A na co pójdą pieniądze przeznaczone na inwestycje?