Absolwenci ósmych klas poznali wyniki egzaminów

 Absolwenci ósmych klas poznali wyniki egzaminów

Już wszystko wiadomo. Dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki egzaminów ósmoklasisty. Przystąpiło do nich w maju ponad 220 tys. ósmoklasistów z ponad 11 tysięcy szkół. W Koninie egzamin pisało 229 osób.

W Koninie test z języka polskiego najlepiej napisali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3. Ich średni wynik to 62,59 %. Z kolei matematyka to domena absolwentów konińskiej ósemki. Egzamin z królowej nauk zdali oni na poziomie 51,11%. Najlepsze wyniki spośród trzech egzaminów uczniowie osiągnęli z języka obcego nowożytnego.

Najwięcej, bo 227 z 229 zdających wybrało język angielski. Tutaj także pierwsze miejsce spośród konińskich podstawówek zajęła szkoła podstawowa nr 8 im. powstańców Wielkopolskich.

Uczniowie zdali egzamin ze średnim wynikiem 69,61%. W skali kraju zdający uzyskali średni wynik 61 proc. z języka polskiego, 52 proc. z matematyki oraz 66 proc. z języka angielskiego.