Akt wandalizmu w kościele św. M. Maksymiliana Kolbe w Koninie