Badanie: Polacy oszczędzają najczęściej na podróże, remonty i kupno auta

 Badanie: Polacy oszczędzają najczęściej na podróże, remonty i kupno auta

PAP/Grzegorz Momot

Polacy najczęściej oszczędzają na podróże (42 proc.), remonty mieszkań (37 proc.), zakup auta (34 proc.) oraz zdrowie lub leczenie i zakup nieruchomości (po 28 proc.) – wynika z badania przeprowadzonego dla Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

Według badania przeprowadzonego na zlecenie (IZFiA), 50 proc. Polaków zadeklarowało, że regularnie oszczędza, a 41 proc. wskazało, że ma zamiar oszczędzać w przyszłości.

Grupą wiekowa, w której odsetek oszczędzających jest najwyższy to osoby u progu dorosłości (18-24 lata) – jest ich 63 proc. Z badania wynika, że tendencja do oszczędzania maleje z wiekiem.

W ocenie ekspertów Izby, wyniki te są zaskakujące, gdyż zazwyczaj z regularnym odkładaniem środków kojarzono starsze roczniki, które mają zaspokojone podstawowe potrzeby i mogą sobie pozwolić na oszczędzanie.

Jeśli chodzi o cele, na które oszczędzają Polacy, to najczęściej wskazywano podróże – 42 proc., remonty mieszkań – 37 proc., zakup samochodu – 34 proc., zdrowie i leczenie – 28 proc., zakup nieruchomości – także 28 proc., edukację własną, dzieci lub wnuków 23 proc. oraz emeryturę – 21 proc.

Autorzy badania zauważyli również, iż zdaniem ankietowanych oprocentowanie rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych nie jest satysfakcjonujące dla klientów banków. Jedynie 22 proc. badanych wskazało, że jest zadowolonych z wysokości oprocentowania ROR-ów, natomiast niemalże dwa razy tyle Polaków (43 proc.) uważa, że oprocentowanie ich kont nie jest satysfakcjonujące.

Badanie ilościowe i jakościowe łącznie zrealizował Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia w maju tego roku. Badanie ilościowe opierało się o omnibus CAWI (Computer Assisted Web Interview), na panelu internetowym ARC, posiadającym ok. 50 tysięcy panelistów. Badanie jakościowe uwzględniało elementy auto-etnografii (doświadczenia i samodzielne obserwacje respondenta, który uczestniczy w procesie zakupowym). Badano Polaków w wieku 18-65, grupę reprezentatywną dla ludności Polski ze względu na wiek, płeć, poziom wykształcenia i region kraju, o minimum średnim dochodzie na głowę w gospodarstwie domowym, i minimum średnim wykształceniu. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś