Będą nowe drogi i mosty oraz drzewa miododajne!

 Będą nowe drogi i mosty oraz drzewa miododajne!

Ponad 22 mln zł na budowę dróg polnych i mostów przekazał Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Podczas ostatniej Sesji Sejmiku radni podjęli stosowną uchwałę. W sumie nowe odcinku dróg lokalnych powstaną w 180 gminach regionu.

Prawie 20 mln zł przeznaczono na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Nowe odcinki dróg powstaną w 180 gminach. Środki przeznaczone są na modernizację dróg polnych lub szutrowych, znajdujących się w fatalnym stanie tak jak na przykład w Dobieżynie w gminie BUK czy na przebudowę mostów jak na przykład w Zakrzynie Kolonii w gminie Lisków.

Często środki pochodzące z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej są jedynymi możliwymi do pozyskania na remont dróg polnych. Gminy chętnie sięgają po te środki bo w znaczący sposób wpływają one na poprawę życia mieszkańców mniejszych miejscowości – mówi Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

Kolejnym z ważnych zadań na które przeznaczane są środki to dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych. W 2021 roku wpłynęło 71 wniosków a wartość dofinansowania wyniesie ponad 1 mln 100 tys zł. Drzewa miododajne zostaną posadzone przez 8 powiatów i 63 gminy. Zadanie kilkukrotnie realizowane na terenie województwa, cieszy się sporym zainteresowaniem i przeznaczone na ten cel fundusze są w pełni wykorzystane. Najwyższa kwota dofinansowania wyniosła w tym roku 20 tys. zł. Ważna jest również rola małej retencji jaką spełniają małe zbiorniki wodne. Trzy gminy otrzymały dofinansowanie na renowację zbiorników małej retencji. Łączna kwota dotacji na realizację tego zadania to 75 tys. zł. Kwotę blisko 500 tys. zł przeznaczono dla 13 Starostw, na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Dodatkowo trzem gminom Bralin, Lisków, Kraszewice przyznano pomoc finansową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z przebudową mostów na rzece, w ciągu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie ponad 600 tys. zł , natomiast gmina Skulsk uzyskała dofinansowanie w kwocie 500 tys. zł na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Droga jest polną a docelowo ma służyć jako objazd gdy na drodze wojewódzkiej w powiecie konińskim rozpocznie się remont.

Tegoroczne wsparcie z budżetu województwa pozwoli zrealizować wiele inwestycji na terenie Wielkopolski. Ważnym elementem jest budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na które przeznaczono niespełna 20 mln zł. Regularne inwestycje w rozbudowę sieci dróg dojazdowych pozwala utrzymać je w należytym stanie i umożliwić bezpieczne przemieszczanie się użytkowników tych dróg. Po raz czwarty organizowany jest nabór na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych. Stałe zainteresowanie samorządów skutkuje nasadzeniem kolejnych dziesiątek tysięcy sadzonek, które wspierają pszczelarstwo i urozmaicają krajobraz.

dodaje Krzysztof Grabowski

Działania związane z ochroną i rekultywacją gruntów rolnych są niezwykle istotne ponieważ wiele prac musi być cyklicznie powtarzanych aby korzystanie z gruntów rolnych​ było możliwe.

Samorządy terytorialne regularnie ubiegają się o wsparcie na realizację rożnych zadań w ramach ochrony gruntów są świadome, iż tylko systematyczne działania pozwalają utrzymać różne elementy infrastruktury związanej z rolnictwem w należytym stanie dają gwarancję bezpieczeństwa rolników oraz mieszkańców terenów wiejskich.

źródło/zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

było możliwe. Samorządy terytorialne regularnie ubiegają się o wsparcie na realizację rożnych zadań w ramach ochrony gruntów są świadome, iż tylko systematyczne działania pozwalają utrzymać różne elementy infrastruktury związanej z rolnictwem w należytym stanie dają gwarancję bezpieczeństwa rolników oraz mieszkańców terenów wiejskich.