Bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych to priorytet