BLISKOteka – zgłoś swój projekt

 BLISKOteka – zgłoś swój projekt

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie ogłasza konkurs na realizację inicjatyw oddolnych w ramach projektu BLISKO – BLISKOteka.

Do udziału w konkursie zaprasza każdego mieszkańca Konina, który ukończył 13 lat oraz grupy nieformalne i formalne (fundacje, stowarzyszenia, koła). Wszyscy mogą zgłosić swój projekt inicjatywy kulturalno-edukacyjnej i zdobyć środki na jego realizację z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach tego projektu, wydzielona część budżetu zadania „BLISKOteka” w wysokości 24 100 zł, przeznaczona będzie na realizację min. 3 inicjatyw kulturalno-edukacyjnych zaproponowanych przez mieszkańców Konina.

Projekty mogą być realizowane w postaci warsztatów, zajęć, spotkań, konkursów, koncertów, imprez, wystaw itp.

Konkurs ten to niepowtarzalna szansa na udział w rozwoju biblioteki, szeroko rozumianego czytelnictwa, jak i lokalnej społeczności.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu na inicjatywy oddolne należy złożyć do 24.10.2022 r. (decyduje data wpływu wniosku do MBP w Koninie, a nie data jego wysłania)


Więcej informacji o konkursie znajdą państwo na stronie MBP w Koninie pod adresem: https://mbp.konin.pl/index.php/projekty/bliskoteka/3722-zglos-swoj-projekt.html

Konkurs jest częścią zadania „BLISKOteka” w ramach BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ. Celem tego programu jest wzmocnienie bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego lokalną społeczność poprzez działania w obszarze szeroko rozumianej kultury.

źródło info/plakat: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie