Burmistrz Rychwała z absolutorium

 Burmistrz Rychwała z absolutorium

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu zeszłego roku otrzymał burmistrz Rychwała Stefan Dziamara. Tak radni nowej kadencji podsumowali jego działania w ostatnim roku kadencji zeszłej. A dla samorządu Rychwała był to rok rekordowy pod względem wydatków na inwestycje.

Było to już 14. absolutorium Stefana Dziamary, który właśnie rozpoczął 4. kadencję na stanowisku burmistrza gminy Rychwał. Gminy, w której takie sukcesy, celebruje się w sposób szczególny. Dlatego po decyzji radnych była orkiestra, podziękowania, gratulacje i tradycyjne 100 lat.

To radość uzasadniona, bo zeszły rok był bardzo dobry dla gminy. Na inwestycje wydano rekordowe 13 milionów złotych. Wśród najważniejszych są budowa nowej oczyszczalni ścieków czy remizy OSP.

Zarówno burmistrz, jak i przedstawiciele Rady Miejskiej podkreślają, że rozwój gminy jest możliwy dzięki dobrej współpracy obu organów. Dochody gminy w 2023 r. osiągnęły 52 miliony złotych. Wydatki zamknęły się w kwocie 60 milionów, co oznacza, że deficyt budżetu wyniósł 8 milionów złotych.