Burzliwe dyskusje między władzami miasta a przedsiębiorcami