Coraz więcej seniorów narażonych na skrajne ubóstwo

Choć statystyki tego nie pokazują, wiele polskich rodzin boryka się z problemem ubóstwa. Szczególnie dotyka on seniorów, których niskie emerytury z jednej strony nie pozwalają na zaspokajanie potrzeb życiowych, a z drugiej są za wysokie na otrzymanie pomocy socjalnej.