Ćwiczenia żołnierzy WOT w Kleczewie

 Ćwiczenia żołnierzy WOT w Kleczewie

Podstawy walki w terenie zurbanizowanym, szkolenie kondycyjne w parku linowym, samoobrona i pierwsza pomoc medyczna na polu walki to umiejętności jakie w weekend 28-29 sierpnia doskonalili w Kleczewie żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Kleczew to nowa lokalizacja na mapie szkolenia WOT w Wielkopolsce. To właśnie na wschodzie województwa coraz częściej ćwiczyć będą terytorialsi z 12. Brygady OT. Wprawdzie kolejny batalion powstanie w Turku i tam będzie miał swoją siedzibę to Kleczew stanie się istotnym elementem bazy szkoleniowej dla wielkopolskich żołnierzy – ochotników.

Część z nich pełniących już teraz służbę wojskową pochodzi właśnie z tych okolic. Tym samym szkolenie w Kleczewie i następne planowane w Turku jest spełnieniem jednego z głównych założeń Wojsk Obrony Terytorialnej by żołnierze szkolili się w terenie, z którego pochodzą i który dobrze znają. Zakres szkolenia jakie odbyło się w ubiegły weekend był bardzo szeroki obejmował ćwiczenia z walki w terenie zurbanizowanym – szczególnie istotne na współczesnym polu walki, podnoszenie sprawności fizycznej, przełamywanie strachu i pokonywanie własnych słabości w parku linowym a także podstawy walki wręcz oraz pierwszej pomocy przedmedycznej na polu walki.

Takie ćwiczenie dobrze diagnozują naszą aktualną kondycję, nasz aktualny stan psychofizyczny i pokazują nad czym powinniśmy popracować.

mówi kpt. Mateusz Otta

12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej składa się w tej chwili z czterech batalionów: w Śremie, Lesznie, Dolaszewie pod Piłą, w Skwierzynie a piąty batalion powstanie właśnie w Turku na wschodzie wielkopolski a do ćwiczeń będzie wykorzystywana także baza szkoleniowa w Kleczewie.

Szkolenie było zorganizowane praktycznie w całym Kleczewie w związku z różnorodnością ćwiczonej tematyki. Skupialiśmy się ma powtórzeniu wielu zagadnień dlatego, że wracamy do intensywnych szkoleń wojskowych po zakończeniu wsparcia działań związanych ze zwalczeniem pandemii COVID-19 –

podsumowuje ppłk Tomasz Woźniak dowódca ćwiczącego, 124 batalionu lekkiej piechoty wchodzącego w skład 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Jak sama nazwa wskazuje jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej przygotowywane są do działania w regionie gdzie istnieją, stąd tak duży nacisk na lokalny wymiar działania formacji. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Szkolenia coraz częściej prowadzone są w miejscowościach i na szlakach komunikacyjnych. Jednym z celów tego typu ćwiczeń jest poprawa świadomości społeczności i poznanie uwarunkowań terenu oraz zabudowy miejskiej przez żołnierzy.

W piątek 27 sierpnia Wojska Obrony Terytorialnej osiągnęły liczebność 30 000 żołnierzy, natomiast w samej wielkopolskiej „Dwunastce” służy już ponad 2000 terytorialsów.

Źródło/Fot.: DWOT/12WBOT