Czy mieszkańcy w Kazimierzu Biskupim zostaną pozbawieni dojazdu do domu?