Czy po nauce zdalnej trudno wrócić do szkolnych ławek