Czy sołtysi dostaną dodatek emerytalny?

Blisko 70 procent gmin w Polsce obecnie ma wyodrębniony w budżecie fundusz sołecki, a kwota wydatków w 2022 roku na ten cel przekroczyła 700 milionów złotych. Tak wynika z podsumowania działań Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Jego prezes poinformował przy tym, że złożona została petycja w sejmie w sprawie przyznania gospodarzom wsi dodatku emerytalnego za pełnioną społecznie funkcję, podobnie, jak od ubiegłego roku mają druhowie z jednostek OSP. O czym jeszcze była mowa podczas konferencji?