Druhowie wybrali nowy zarząd Oddziału Powiatowego-Grodzkiego OSP w Koninie