Druhowie z dotacjami od Fundacji ENEA

Prezenty otrzymali też dziś strażacy ochotnicy z terenu powiatu kolskiego. Fundacja ENEA przekazała im i lokalnym Kołom Gospodyń Wiejskich promesy o łącznej wartości 100 tysięcy złotych.