Dumni z historii Rosochy – odnowienie remizy wiejskiej i terenu wokół