Dzięki środkom unijnym zmodernizują gospodarkę wodno-ściekową