Dziewięcioro dzieci czeka na rodziny zastępcze

Problemy ze znalezieniem rodzin zastępczych obecne są w wielu samorządach. Wczoraj w serwisie mówiliśmy o sytuacji w Koninie. Ale także te samorządy, które z pieczą zastępczą radzą sobie wzorowo, poszukują intensywnie kolejnych rodzin do opieki nad dziećmi. W powiecie tureckim takich rodzin jest 65. Przebywa w nich ponad 100 dzieci. Kolejnych dziewięcioro czeka na swój dom.