Gmina Rychwał chce wyremontować dworek w Dąbroszynie

Czy dworek w Dąbroszynie odzyska dawną świetność? Wszystko zależy od rozstrzygnięcia naboru wniosków w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków. Chcą tego władze gminy Rychwał i powstałe stowarzyszenie. O historii dworku rozmawiano podczas spotkania, które zorganizowano z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.