Gminy kazimierzowskie spotkały się w Golinie

 Gminy kazimierzowskie spotkały się w Golinie

Gmina Golina była gospodarzem spotkania przedstawicieli Stowarzyszenia króla Kazimierza Wielkiego.
To organizacja, której celem jest promowanie postaci polskiego władcy.
Stowarzyszenie zrzesza
samorządy, instytucje oraz osoby prywatne.

Najpierw złożono kwiaty pod pomnikiem Kazimierza Wielkiego, a potem przeprowadzono obrady, na których podsumowano działalność stowarzyszenia w ubiegłym roku.

To też jest suma osiągnięć poszczególnych jego członków, tego wszystkiego, co się zdarzyło, jeśli chodzi o samorządy czy instytucje, ale to też jest dorobek samego stowarzyszenia i niewątpliwie takim dorobkiem jest wydanie dwóch kolejnych tomów zapisków kazimierzowskich – powiedział Eugeniusz Gołembiewski, prezes stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego.

Jest to opis tych wszystkich miejscowości, które zyskały dzięki przywilejom Kazimierza Wielkiego szansę na rozwój poprzez fundowanie lokacji miejskich, kościołów, zamków, co jest właśnie ewenementem w dziejach naszej historii – powiedział Arkadiusz Ciechalski, stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego.

Jedną z takich miejscowości jest właśnie Golina. To właśnie król Kazimierz, Golinie w 1362 roku nadał
prawa miejskie, a z czego gmina dumna jest do dziś.

Gmina Golina jest pozytywnie określana nie tylko na mapie Wielkopolski, ale myślę też w skali
kraju, dużo inwestycji dużych i małych zostało wykonanych dla dobra mieszkańców miasta i gminy
powiedział Mirosław Durczyński, Burmistrz Miasta i Gminy Golina.

Wiedza o Kazimierzu Wielkim wśród młodego pokolenia pozostawia wiele do życzenia. Dlatego pracy stowarzyszenia przyklaskują historycy.

Tu jest bardzo ważna rzecz dzisiaj podkreślanie historii i więzi historycznych, historia jest zawsze takim elementem spójnym… Jest spoiwem etnicznym dla etnosu i dla ludzi i problemem jest jak będziemy do tej historii podchodzić problem uczenia historii nauczania – powiedział prof. dr hab. Antoni Barciak
Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Tu jest bardzo ważna rzecz dzisiaj podkreślanie historii i więzi historycznych, historia jest zawsze
takim elementem spójnym… Jest spoiwem etnicznym dla etnosu i dla ludzi i problemem jest jak
będziemy do tej historii podchodzić problem uczenia historii nauczania
– powiedział prof. Antoni Barciak,
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Stowarzyszenie liczy ponad 140 członków. Z naszego regionu tworzą go także Koło i Pyzdry.