Golina na sportowo czyli zgodnie z tradycją Gminny Dzień Sportu