Gospodarska wizyta w żłobku i u seniorów

Od kilku lat w gminach na terenie całego kraju funkcjonują żłobki i kluby seniora, które zostały utworzone dzięki dotacjom z rządowych programów Maluch + i Senior +. Poza tym dofinansowanie do ich działalności przekazują także urzędy marszałkowskie. Aby zobaczyć, jak wyglądają i czy spełniają swoje zadania, z gospodarską wizytą wybrali się do Kazimierza Biskupiego minister Zbigniew Hoffmann i wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.