II LO najlepsze wśród konińskich liceów w rankingu „Perspektyw”