II nabór Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych rozstrzygnięty

 II nabór Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych rozstrzygnięty

W komunikacie Zbigniewa Hoffmana czytamy, że do samorządów z Wielkopolski Wschodniej trafi 30 340 000 zł w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to 12 mld zł bezzwrotnego wsparcia dla samorządów. Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 10,35 mld zł w ramach pierwszego etapu programu oraz pierwszego naboru drugiego etapu. Właśnie rozstrzygnęliśmy drugi nabór.

Lista inwestycji

1. Powiat kolski trzy inwestycje na kwotę 3 400 000 zł
– 2 000 000 zł – Przebudowa placu i zagospodarowaniu terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole .
– 900 000 zł – Zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia sal dla dwóch oddziałów szpitala SP ZOZ w Kole.
– 500 000 zł – Zakup ambulansu typu „C” wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym, na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Kole.

2. Gmina Koło 500 000 zł – Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Wrząca Wielka utworzenie placu rekreacyjnego dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na miejsce spotkań i organizacji imprez plenerowych o charakterze kulturalno–rozrywkowym.

3. Gmina Dąbie 445 000 zł – Wyremontowanie obiektu użyteczności publicznej – budynku przedszkola publicznego w Dąbiu . 4. Gmina Grzegorzew 4 00 000 . zł – Przebudowa ,,Domu Senior” z 1860 r. 5. Gmina Kłodawa 850 000 zł – Przebudowa części stadionu miejskiego.

4. Gmina Grzegorzew 4 00 000 zł – Przebudowa ,,Domu Senior” z 1860 r.

5. Gmina Kłodawa 850 000 zł – Przebudowa części stadionu miejskiego.

6. Gmina Kazimierz Biskupi dwie inwestycje na kwotę 1 945 000 zł
– 445 000 zł – zagospodarowanie Parku pomiędzy Klasztorem Misjonarzy Św. Rodziny a Kościołem p.w. Św. Marcina w Kazimierzu Biskupim.
– 1 500 000 zł – Przebudowa zabytkowego Pałacu w Zespole Pałacowo – Parkowym w Posadzie.

7. Gmina Wierzbinek trzy inwestycje na kwotę 2 600 000 zł
– 1 200 000 zł – Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Teresewo – Nykiel.
– 400 000 zł – Rewitalizacja XIX – wiecznego Zabytkowego Parku w Wierzbinku – Etap III
-1 000 000 zł – Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sadlnie.

8. Powiat słupecki 1 300 000 zł – Zakup tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

9. Gmina Ostrowite 3 000 000 zł – Dokończenie kompleksowej rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze gminy Ostrowite.

10. Powiat Średzki 1 000 000 zł – Zakup aparatury medycznej dla Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego (komora hiperbaryczna, kolumna laparoskopowa – artroskopowa z torem wizyjnym, stół operacyjny ).

11. Powiat Turecki trzy inwestycje na kwotę 4 000 000 zł
– 1 000 000 zł – Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów – Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn, II etap.
– 1 000 000 zł – Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P Czachulec – Dziewiątka – Kowale Pańskie, II etap.
– 2 000 000 zł – Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno – Chrząblice.

12. Gmina Władysławów 2 000 000 zł – Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w m. Chylin, Wyszyna i Kuny.

13. Gmina Pyzdry 400 000 zł – Rozbudowa drogi gminnej nr G408019P w m. Zapowiednia.

14. Gmina Rychwał 1 100 000 zł – Przebudowa drogi gminnej Święcia – Franki wraz z włączeniem do drogi powiatowej.

15. Gmina Stare Miasto 1 500 000 zł – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janowice.

16. Gmina Olszówka 1 500 000 zł – Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo – rekreacyjny zlokalizowany przy Szkole Podstawowej.

17. Gmina Miejska Gniezno 4 000 000 zł – rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie.

18. Gmina Grodziec 400 000 zł – rozbudowa i przebudowa wraz z wymianą dachu Remizy OSP w Lądku

źródło/zdjęcie: Biuro Poselskie Zbigniewa Hoffmanna