Jak nie być samotnym w szkole?

Jak nie być samotnym w szkole? O tym dyskutowano podczas kongresu edukacyjnego „Szkoła Naszych Marzeń”, który odbył się w Koninie. Celem wydarzenia było wyposażenie nauczycieli w wiedzę, jak
skutecznie walczyć z wykluczeniem emocjonalnym wśród dzieci.