Janina Dembińska odeszła na wieczną wartę

 Janina Dembińska odeszła na wieczną wartę

18 marca br zmarła Janina Dembińska, zasłużona harcmistrzyni, wychowawczyni wielu kolejnych pokoleń harcerzy.

Związek Harcerstwa Polskiego Hufca im. Szarych Szeregów w Koninie wystosował rozkaz specjalny, w którym czytamy:

Druhna Nina zawsze z uśmiechem i z wrodzonym optymizmem całym życiem pełniła służbę Bogu i Polsce, sprawując w swoim życiorysie harcerskim wiele funkcji. Na harcerską drogę wstąpiła w 1954 roku i do tej pory bardzo aktywnie pracowała na rzecz wychowania młodego pokolenia, realizując misję ZHP

Janina Dembińska była odznaczona m.in. Złotym Krzyżem „Za zasługi dla ZHP”, Odznaką Honorową „Za zasługi dla Miasta Konina”, Odznaką Honorową „Harcerska Służba Wielkopolsce”

źródło/fot.: ZHP