Jednogłośne wotum zaufania

 Jednogłośne wotum zaufania

Zarząd powiatu konińskiego z wotum zaufania za działalność w poprzednim roku. Taką decyzję podjęli dziś radni po wysłuchaniu raportu o stanie powiatu. Głosowali jednomyślnie.

Przedstawienie raportu o stanie powiatu to ustawowy obowiązek. Powinien zawierać wykaz wszystkich aktywności zarządu w danym roku. Dokument przygotowany przez powiat koniński liczył kilkadziesiąt stron.

Prezentacja raportu zajęła kilkadziesiąt minut. Podjęła się tego starosta koniński, choć w imieniu poprzedniego zarządu powiatu, w którym nie zasiadała.

Może też z tego powodu nad raportem nie było dyskusji. Kluby radnych ograniczyły się jedynie do oświadczeń.

W efekcie wotum zaufania zarząd otrzymał jednomyślnie. W dalszej części sesji Rada Powiatu udzieliła zarządowi także absolutorium za wykonanie budżetu zeszłego roku.