Jednogłośne wotum zaufania

Zarząd powiatu konińskiego z wotum zaufania za działalność w poprzednim roku. Taką decyzję podjęli dziś radni po wysłuchaniu raportu o stanie powiatu. Głosowali jednomyślnie.