Jest plan na duży parking na V osiedlu

Jedną z wielu bolączek na osiedlach mieszkaniowych jest brak miejsc do pozostawienia samochodów. Dlatego władze Konina zamierzają pozyskać środki zewnętrzne na budowę dużego parkingu, który miałby zostać zlokalizowany przy nowym wiadukcie nad torami wzdłuż ulicy Wyzwolenia. A że teren ten obecnie należy do Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, to zapytano tamtejszych mieszkańców, co sądzą o tym pomyśle. Zgłoszone przez nich uwagi mają zostać uwzględnione przy realizacji inwestycji.