Już 19 września w Kleczewie referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej