Kalisz: W tej szkole będzie cieplej

 Kalisz: W tej szkole będzie cieplej

W dniu 17 stycznia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Kaliszu uroczyście podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji budynku głównego wraz z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie. Inwestycję zrealizuje firma Usługi Ogólno-Budowlane Damian Pieszak z miejscowości Lisiec Mały. Wartość przewidzianych do realizacji robót budowlanych, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi 2 951 389,97 zł.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną m.in.: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, izolacja termiczna stropodachu oraz dachów z częściową wymianą pokrycia, modernizacja systemu grzewczego i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Realizacja wymienionych usprawnień przyczyni się do znaczącego obniżenia kosztów ogrzewania placówki.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli: Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wicestarosta Kaliski Zbigniew Słodowy, Skarbnik Powiatu Kaliskiego Urszula Jędrusiak oraz reprezentujący wykonawcę robót – właściciel firmy Damian Pieszak oraz kierownik budowy Andrzej Kołodziejski.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

źródło: Biuro Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym w Kaliszu