Kierowcy niezadowoleni z remontu ulicy Paderewskiego w Koninie