Kilometr zapadającej się drogi i pięciu właścicieli