Komunikat o uruchomieniu syren alarmowych/Оголошення про включення сирен тривоги (PL/UA)

 Komunikat o uruchomieniu syren alarmowych/Оголошення про включення сирен тривоги (PL/UA)

Kierownik Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie informuje, iż w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz w celu upamiętnienia 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena).

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).  Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

Оголошення про включення сирен тривоги

Керівник Муніципального центру управління кризовими ситуаціями в Коніні повідомляє, що в рамках тренувань та навчань щодо систем оповіщення та на честь 78-ї річниці початку Варшавського повстання 1 серпня 2022 року о 17:00 буде подано звуковий сигнал тривоги (сирена).

Включення сирен буде одночасно перевіркою ефективності обладнання системи виявлення та оповіщення, використовуючи для цього положення, що містяться у статті 10 (3) Постанови Ради міністрів від 7 січня 2013 року про системи виявлення загроз та оповіщення про їх виникнення та компетенцію органів влади у цих питаннях ( Законодавчий вісник 2013, пункт 96). Сигнали тривоги, що передаються цього дня, будуть тренувальними.