Konin: złożyli kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego