Konińska Izba Gospodarcza zmieni nazwę

Konińska Izba Gospodarcza powstała w 1990 r. Zrzesza około 100 przedsiębiorców, a także samorządów. Obecne władze organizacji mają ambitne plany na przyszłość. Aby je zrealizować zaproponowano zmianę nazwy stowarzyszenia na Izba Gospodarcza Wielkopolski Wschodniej. Będzie ona obowiązywać od 1 stycznia.