Konińskie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja