Konińskie osiedle – budową XXI wieku

Konińska inwestycja została doceniona w prestiżowym konkursie. Budowa bloków mieszkalnych na terenie byłej bazy PKS zdobyła tytuł Modernizacji Roku i Budowy XXI wieku. To wielki sukces konińskiego Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.