Konwencja z rozmachem

 Konwencja z rozmachem

Brak zgody na Zielony Ład, sprzeciw wobec wprowadzenia euro w Polsce, krytyka rządu za
wstrzymywanie inwestycji planowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. To główne
tematy spotkania Jarosława Kaczyńskiego z sympatykami tej partii w Sompolnie.
Prezes PiS
przedstawił też jej kandydatów do Parlamentu Europejskiego.

Na spotkanie z Prezesem PiS do hali sportowej przyszło ponad 300 osób – rolnicy,
członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, strażacy, a nawet zespół ludowy „Dębiowiacy”. Byli także
niemal wszyscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński przemawiał ponad 30 minut. Najwięcej miejsca poświęcił Unii
Europejskiej i jego zdaniem – koniecznej jej reformie. Krytykował Zielony Ład, jej politykę
gospodarczą, a zwłaszcza energetyczną, opowiedział się także przeciw przyjęciu przez
Polskę EURO. Ale były także wątki regionalne. Jarosław Kaczyński zaatakował rząd, który
jego nie będzie zwolennikiem budowy w Polsce elektrowni atomowej.

Konwent w Sompolnie był także początkiem wielkopolskiej kampanii PiS w wyborach do
parlamentu europejskiego. W naszym województwie o mandat ubiega się m.in. była minister
rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości liczą, że po
wyborach głos konserwatystów będzie lepiej słyszalny w Unii Europejskiej.

Jedynką na liście PIS jest Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
Wielkopolskę Wschodnią reprezentują senator Leszek Galemba i radna sejmiku
wielkopolskiego, Katarzyna Rzepecka-Andrzejak.