Krajowa Spółka Cukrowa S.A. nowym członkiem Bussines & Science Poland

 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. nowym członkiem Bussines & Science Poland

6 września 2021 r. do grona członków Bussines & Science Poland dołączyła Krajowa Spółka
Cukrowa. Tym samym KSC S.A. znalazło się w gronie polskich firm, które chcą aktywnie
kształtować europejskie przepisy dla dalszego rozwoju przemysłu w Polsce.
Głównym celem działania Bussines & Science Poland jest promocja interesów polskiej gospodarki i nauki
na arenie międzynarodowej, w szczególności na forum Unii Europejskiej. Odpowiednie zaplecze i
narzędzia pomagają BSP w kształtowaniu propozycji legislacyjnych negocjowanych w Brukseli, tak aby
jak najlepiej wspomagały polskich przedsiębiorców i naukowców. W skład BSP wchodzą czołowe polskie
firmy rozumiejące zależność między możliwością wpływu na decyzje podejmowane w UE a skutecznym
planowaniem długofalowych strategii rozwoju. Siłą BSP są nie tylko profesjonalne narzędzia i doskonałe
rozumienie mechanizmów unijnego procesu legislacyjnego, ale również jedność głosu polskiego biznesu.
Taką strategię rozumie Krajowa Spółka Cukrowa, która w ostatnich dniach przyłączyła się do Związku
Pracodawców i została kolejnym członkiem Bussines & Science Poland. Współpraca umożliwi jej jeszcze
lepsze monitorowanie europejskiego prawodawstwa oraz wszelkich inicjatyw bezpośrednio związanych z
działalnością Spółki.
„ Uczestnictwo w takim projekcie jak Business & Science Poland jest dla nas nie tyle koniecznością, co po
prostu dużym ułatwieniem. Zyskaliśmy partnera, dzięki któremu nasz głos na europejskim forum będzie o
wiele lepiej słyszalny. Sytuacja na europejskim rynku cukrowniczym jeszcze nie uległa stabilizacji, co
widzimy chociażby po wahaniach ceny cukru na londyńskiej giełdzie. W tym kontekście chcemy
uświadamiać unijnych legislatorów, co do znaczenia uprawy buraka cukrowego we Wspólnocie, zarówno
dla bezpieczeństwa żywnościowego naszych obywateli, jak również ze względu na duże znaczenie
segmentu cukrowniczego w tworzeniu PKB i wielkości zatrudnienia bezpośrednio i pośrednio” – mówi
Krzysztof Kowa, prezes Krajowej Spółki Cukrowej .
„ Cieszy nas, że jako związek pracodawców pozyskujemy nowych członków. W Brukseli, gdzie codziennie
toczą się negocjacje i zmieniają konfiguracje sojuszy, po prostu trzeba być na stałe i trzymać rękę na
pulsie. Proces decyzyjny w Unii Europejskiej wymaga ciągłych działań w Brukseli, tak żeby interes polskiej
gospodarki był skutecznie reprezentowany – mówi Artur Zasada, prezes zarządu Bussines & Science
Poland. – Synergia interesów naszych członków, reprezentujących wiele sektorów gospodarki, zwiększa
siłę naszych argumentów. Wraz ze wstąpieniem KSC możemy posiłkować się argumentami i
doświadczeniami sektora rolno-spożywczego” – dodaje prezes BSP.
Krajowa Spółka Cukrowa „Polski Cukier” S.A. jest największym w Polsce i jednym z największych
producentów cukru w Europie. Podstawowy przedmiot działalności KSC stanowi produkcja i sprzedaż
cukru, handel wyrobami powstałymi w trakcie jego wytwarzania oraz przetwórstwo owocowo-warzywne.
Spółka współpracuje z ponad 13.000 polskich gospodarstw rolnych, których płody rolne przetwarza
siedem cukrowni oraz zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego.
Business & Science Poland to związek pracodawców, którego celem jest reprezentowanie interesów
polskiej gospodarki w środowisku unijnym. Dzięki rozbudowanej sieci kontaktów i doskonałemu
rozumieniu mechanizmów unijnego procesu legislacyjnego, BSP oferuje swoim członkom profesjonalne
narzędzia wpływania na decyzje podejmowane w Brukseli. Business & Science Poland zrzesza czołowe
polskie firmy, które dzięki współpracy są w stanie realnie wpływać na unijny proces legislacyjny i wspólnie
dbać o polską gospodarkę.
Źródło informacji: Krajowa Spółka Cukrowa S.A.