Kształcenie zawodowe w dobie transformacji energetycznej w regionie

Czy organy prowadzące placówki kształcenia zawodowego są gotowe do podjęcia wyzwań związanych ze zmianą struktury gospodarczej w wyniku transformacji energetycznej w Wielkopolsce wschodniej? Na to, i inne pytania odpowiadano dzisiaj podczas konferencji podsumowującej projekt, którego efektem było opracowanie strategii rozwoju nauczania zawodowego.