„Madame” Antoniego Libery w kanonie lektur szkolnych