Wernisaż Kazimierza Białkowskiego w CKiS w Koninie

 Wernisaż Kazimierza Białkowskiego w CKiS w Koninie

Malarz pasjonat, regionalista, miłośnik historii Kazimierz Białkowski będzie bohaterem kolejnego wernisażu w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Od 18 czerwca będzie można oglądać obszerny zbiór prac malarskich, które powstały niedawno, i poznać jego twórczość w daleko większym wymiarze niż było to dotychczas możliwe. Otwarcie wystawy – g. 18.00.

Ekspozycja będzie obejmować prace m.in. z cyklu „REGIONALIA” – tu zobaczymy serię portretów osób, których losy pośrednio lub bezpośrednio związane były z Koninem.

Jak pisze Robert Brzęcki we wstępie do katalogu wystawy „Podobizny powstają z pieczołowicie wyszukiwanych fotografii sprzed lat takich jak Fryderyka Chopina, Zofii Urbanowskiej, Jana Zemełki, Stefana Żeromskiego czy nauczycielki języka polskiego Jadwigi Perathoner nazywanej przez uczniów Franka. Jest także w tej galerii portretów sporo prac poświęconych najbliższym. Inne portrety mają charakter imaginacyjny, jak w przypadku przywódców powstania styczniowego. Można zobaczyć Maksymiliana Tarejwo, kapelana powstania styczniowego zamordowanego przez Rosjan w Koninie i gen. Edmunda Taczanowskiego”.

Drugim cyklem obszernie prezentowanym na wystawie są „REPRODUKCJE”, czyli repliki prac wielkich mistrzów takich jak Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer, Wojciech Kossak, Diego Velázquez, Caravaggio czy Rembrandt. Tworząc je, kładzie akcent na nie tylko na weryzm, ale i emocjonalne jakości z częstym przetworzeniem na swoją paletę kolorystyczną.

Źródło: CKiS w Koninie