Miał być nowy starosta – jest nowa koalicja. Rewolucja w powiecie