Mieszkańcy maja więcej czasu na zgłaszanie propozycji nazw rond i wiaduktów